Příručka OSVČ - sociálního zabezpečení v roce 2010Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala pro nás "podnikatele", kteří pracují jako OSVČ, nové vydání "Příručky OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2010". Je zdarma dostupná na pobočkách ČSSZ a také ke stáhnutí v elektronické podobě i na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Je to dobrý počin od státní instituce, kdy se mi líbí, že konečně se dělá něco smysluplného za naše peníze, tj. peníze daňových poplatníků. Kvalitních informací není nikdy dostatek, takže kdo by měl zájem, tak Příručka OSVČ v roce 2010 je dostupná ke stažení v elektronické formě, příp. zde přímý link ke stažení toho PDF.


Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení 2010

"V Příručce OSVČ mimo jiné najdete, jak se přihlásit k účasti na pojistném, jak a v jaké výši platit zálohy na důchodové pojištění, na které dávky nemocenského pojištění máte nárok, či kdy je třeba podávat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Informace doprovází i konkrétní příklady výpočtů jednotlivých dávek, přehled právních předpisů a v závěru jsou připojeny důležité kontakty na pracoviště ČSSZ."

V příručce se vysvětlují např. následující témata:

- Kdo je osobou samostatně výdělečně činnou?
- Musím někde hlásit, že jsem OSVČ?
- Kdy vzniká OSVČ účast na důchodovém pojištění a kdy zaniká?
- Jaké jsou druhy samostatné výdělečné činnosti (SVČ)?
- Kdy se jedná o hlavní a vedlejší SVČ?

- Proč platí OSVČ pojistné a jak se vypočítá pojistné?
- Co je to vyměřovací základ a k čemu slouží?
- Jak se vypočítá minimální roční vyměřovací základ?
- Existuje nějaká částka, od které nemusím platit pojistné?
- Kdy a jak platí OSVČ zálohy a pojistné?

- Jak se vypočítají zálohy na pojistné na důchodové pojištění?
- Jak se vypočítá pojistné na nemocenské pojištění?
- Čím se mám řídit, když chci podnikat v zahraničí?
- Kde mám platit pojistné, když jako OSVČ pracuji v zahraničí?
- Dostanu jako OSVČ do zahraničí důchod nebo dávky nemocenského pojištění?


Příručka OSVČ v roce 2010 - plný text dokumentu:

Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení 2010

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

0 comments

Okomentovat