"Co dělat při ztrátě zaměstnání, na koho se obrátit, na jaké dávky od státu vzniká nárok nebo jak si najít nové zaměstnání a co vše je k tomu potřeba?"

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vydalo koncem minulého roku "Příručku nezaměstnaného v roce 2010", což je historicky první příručka pro nezaměstnané, která vyšla v nákladu 100 tisíc kusů a je dostupná zdarma na všech úřadech práce, na okresních správách sociálního zabezpečení, Státním úřadu inspekce práce, ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce i na dalších úřadech.

Jak jsem to tak prolistoval, tak si říkám, komu je ta příručka vlastně určena. Neobsahuje totiž nic nového, nic, co by nebylo již dávno publikováno, nic, co by někomu konkrétně pomohlo při hledání práce. Musím kriticky konstatovat, že vytištění této příručky byly jen vyhozené peníze daňových poplatníků ;-)

Kdo by měl zájem, tak Příručka nezaměstnaného je dostupná ke stažení v elektronické formě, příp. zde je ještě přímý link ke stažení toho PDF souboru. Níže ale pro rychlejší orientaci uvádím přehled kapitol a kompletní příručku k prohlížení.


Příručka nezaměstnaného - seznam kapitol:

1. HLEDÁNÍ PRÁCE
1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?
1.2. Jak mám novou práci hledat?
1.3. Můžu využít nějaké moderní formy pro hledání práce, které garantuje stát?
1.4. Existuje nějaká osvědčená podoba životopisu?
1.5. Co mám dělat, když si s hledáním práce nevím rady?
1.6. Musím si hledat práci, i když pobírám podporu?

2. POMOC STÁTU
2.1. Nemám práci a příjem, na koho se můžu obrátit?
2.2. Co si mám připravit za doklady?
2.3. Mám nějaké povinnosti, když jsem přihlášený na úřadu práce?
2.4. Musím vzít jakoukoliv práci, kterou mi úřad práce nabídne?
2.5. Starám se o děti, bude mě úřad práce nutit pracovat na směny?
2.6. Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání už delší dobu, co dál?
2.7. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti?
2.8. Kdo nárok na podporu nemá?
2.9. Jak se vypočítává podpora v nezaměstnanosti?
2.10. Jak dlouho můžu podporu v nezaměstnanosti pobírat?
2.11. Když pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si přivydělat?
2.12. Kdo za mě, když pobírám podporu, platí zdravotní a sociální pojištění?
2.13. Kdy nárok na podporu zaniká?
2.14. Mohou mě z evidence uchazečů o zaměstnání vyškrtnout?
2.15. Musím někde hlásit, když si najdu práci?

3. PRÁCE V ZAHRANIČÍ
3.1. V jakých zahraničních zemích je možné pracovat?
3.2. V jakých zemích EU/EHP mohu bez problémů pracovat?
3.3. Co je třeba při práci v zemích EU/EHP a Švýcarska?
3.4. Kdy je možné začít v zemi EU/EHP a Švýcarsku pracovat?
3.5. Jakou mzdu mohu ve státech EU/EHP a Švýcarsku dostat?
3.6. Jak je to s pojištěním, když pracuji v zemích EU/EHP a Švýcarsku?
3.7. Započítává se mi pro český sociální systém doba odpracovaná ve státech EU/EHP?
3.8. Jak je to s prací v zemích, které nejsou členy EU/EHP?

4. PRÁCE A SOCIÁLNÍ POLITIKA
5. ZÁKONY A PŘEDPISY
6. KONTAKTY


Příručka nezaměstnaného - plný text dokumentu:

Příručka nezaměstnaného 2010 (MPSV)

0 comments

Okomentovat