Než jsem se registroval na Úřadu práce, tak jsem si předběžně zjišťoval, zda vyplácená podpora v nezaměstnanosti vůbec stojí za tu námahu a jak dlouho ji budu pobírat, než se mi podaří najít nové místo. Popis na portálu MPSV je mírně nesrozumitelný, takže zde převod do normální řeči.


Jaká je výše a délka podpory v nezaměstnanosti?

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. U OSVČ je výše podpory v nezaměstnanosti stanovena dle posledního vyměřovacího základu. Délka vyplácení podpory je pak stanovena u všech osob do 50 let na 5 měsíců, od 50 do 55 let na 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. To zní docela pěkně, ale není to tak jednoduché a nestačí si vzít svůj průměrný příjem a jen vypočítat procenta. To by stát asi brzo přišel na buben ;)

Existuje totiž maximální výše podpory, která dle portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) činí:

"0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházející kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu."

Zdroj: Základní poučení uchazeče o zaměstnání (MPSV)

Maximální výše podpory v roce 2010 je tedy 13280 Kč měsíčně, minulý rok to bylo 13307 Kč. Procentní sazby i délka poskytování podpory zůstaly pro rok 2010 stejné, jen se změnila ta průměrná mzda.

Nu což, pěkná sumička na 5 měsíců, která mi sice nebude stačit ani na holý nájem a to ani nemluvím o inkase, jídle, splátkách půjčky, internetu, telefonech,... ale alespoň něco. Naštěstí máme něco našetřeno a nebudeme zatím muset někde žebrat ;)

0 comments

Okomentovat